Mijn praktijk

Welkom op de site van Henriëtte Brouwer.

Als GZ-psycholoog / kinder- en jeugdpsycholoog richt ik mij op hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Mijn praktijk in Leiden is een praktijk voor generalistische basis GGZ. Dit betekent dat ik me richt op behandeling van milde, niet-complexe psychische klachten. De hulp is kortdurend en oplossingsgericht.
In de behandeling maak ik gebruik van diverse methodieken, waaronder oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en EMDR. Het is afhankelijk van de persoon en de problemen welke aanpak het beste aansluit.

Ik richt mij op behandeling van de volgende klachten:

  • angst en paniek
  • enkelvoudig trauma
  • stemmingsklachten (somberheid)
  • problemen die samenhangen met een negatief zelfbeeld

Soms is er meer informatie nodig om beter te begrijpen waar het gedrag vandaan komt. Ik doe zo nodig eerst psychologisch onderzoek, om de behandeling hier zo goed mogelijk op af te stemmen.


Informatie voor ouders

Misschien maakt u zich zorgen of twijfelt u over de ontwikkeling van uw kind. Vaak verdwijnen de zorgen of twijfels na een tijdje. Andere momenten is er wat extra hulp nodig. Een stap naar een kinder- en jeugdpsycholoog kan u en uw kind dan mogelijk helpen.

U kunt uw kind aanmelden via e-mail of telefoon (zie contactgegevens).
Na aanmelding volgt de intakefase, die bestaat uit één of enkele gesprekken. Tijdens de intakegesprekken bespreken we samen de klachten en de hulpvraag. Hieruit volgt een voorstel tot behandeling of tot nader psychologisch onderzoek.
Als de hulpvraag niet aansluit bij mijn expertise/mogelijkheden, geef ik u advies over hulp die beter bij uw kind past.

Voor behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming van beide (gezag dragende) ouders nodig. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent. Ouders hebben een actieve rol bij de behandeling.
Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van hun ouders nodig. Ouders hebben een actieve rol bij de behandeling wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft.


Informatie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Iedereen loopt weleens tegen problemen aan, thuis of op school. Vaak verdwijnen de problemen na een tijdje vanzelf weer. Soms kom je er zelf niet helemaal uit en heb je een beetje extra hulp nodig. Een psycholoog kan je helpen om samen met jou (en eventueel je ouders) op zoek te gaan naar manieren waardoor jij je problemen weer aankan.
De meeste kinderen en jongeren voelen zich al beter als ze een paar keer geweest zijn.

In mijn praktijk komen kinderen en jongeren die iets willen veranderen in hun leven. Dat kunnen heel verschillende dingen zijn. Ik help kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een of meer van deze wensen:

  • Ik wil me weer blij voelen
  • Ik wil sterker in mijn schoenen staan als iemand onaardig tegen me doet
  • Ik wil me rustiger voelen als ik een toets moet maken
  • Ik wil leren meer te durven
  • Ik wil geen last meer hebben van die nare beelden in mijn hoofd

Ook als jouw wens er niet bijstaat, nodig ik je van harte uit om contact met me op te nemen. We bespreken dan samen wat er speelt en welke hulp er nodig is.


Behandeling

Ik heb ruime ervaring met het gebruik van diverse technieken. Welke ik inzet, hangt af van wat de situatie nodig heeft. Naast technieken uit de oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, ACT en EMDR zet ik ook andere werkwijzen in, waaronder tekenen.

Oplossingsgerichte therapie
Bij oplossingsgerichte therapie is niet het probleem het vertrekpunt, maar staat de gewenste situatie centraal. De redenering daarbij is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. Het kind of de jongere gaat samen met mij onderzoeken welke doelen hij of zij wil bereiken en op welke manier dat het beste gaat lukken.

Cognitieve gedragstherapie
In de cognitieve gedragstherapie (CGT) staat de invloed van het denken op gevoelens en gedrag centraal. De kerngedachte is dat psychische klachten verband houden met niet-helpende gedachten. Dit kan leiden tot nare gevoelens en gedragsproblemen. Wanneer er sprake is van psychische klachten, zijn de gedachtepatronen die iemand heeft vaak niet reëel. Ze worden bijvoorbeeld sterk gekleurd door sombere gedachten: ‘Ik kan niks, niemand vindt mij leuk.’ Of er zijn gedachten die angst oproepen: ‘Als ik maar geen paniekaanval krijg, ze lachen me uit.’
Tijdens de therapie gaat het kind of de jongere samen met mij deze gedragspatronen onderzoeken. Wanneer deze gedragspatronen het kind of de jongere belemmeren, leert hij of zij technieken om deze patronen te doorbreken. Dit leidt tot vermindering van de psychische klachten, meer positieve gevoelens en gedrag dat beter aansluit bij wat het kind of de jongere wil bereiken.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat cognitieve gedragstherapie zeer effectief is.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
ACT is een therapievorm die helpt om gedachten en gevoelens toe te laten, zonder dat ze leiden tot een automatische reactie als uitstellen, vermijden en/of piekeren. In het leven komen zowel fijne als pijnlijke ervaringen voor die leiden tot positieve en negatieve gevoelens en gedachten. Laat je zulke gevoelens en gedachten toe zonder erop te reageren, dan ontstaat er ruimte om voor ander gedrag te kiezen. Het helpt om flexibel om te gaan met klachten en hindernissen (acceptance), en zo kracht en energie te krijgen om te blijven investeren in een waardevol leven (commitment).

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm voor de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of andere trauma-gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis. Het eraan denken roept nog steeds een emotionele reactie op.

Meestal verwerken kinderen, jongeren en volwassenen een schokkende ervaring op eigen kracht. Maar soms ontstaan er psychische klachten. Bijvoorbeeld doordat herinneringen zich blijven opdringen, in de vorm van angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) of nachtmerries. Of er blijven schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is de meest effectieve therapie om zulke klachten te verhelpen.
De toepassing van EMDR gebeurt volgens een vast protocol. Het is een kortdurende therapievorm en is vaak onderdeel van een behandeltraject.
Op www.emdr.nl kun je meer informatie over EMDR vinden.


Praktisch – Kosten en vergoedingen

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
De praktijk heeft geen contract met de gemeente. Mogelijk kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende verzekering krijgen. Vergeet niet bij uw aanvraag aan uw zorgverzekeraar te vermelden dat het gaat om generalistische basis GGZ door een GZ-psycholoog / Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Voor volwassenen
De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Mogelijk kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de verzekering krijgen. Vergeet niet bij uw aanvraag aan uw zorgverzekeraar te vermelden dat het gaat om generalistische basis GGZ door een GZ-psycholoog. Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GGZ valt onder het verplichte eigen risico.

Tarieven per 1 januari 2024
Intake (60 minuten): € 105, –
Consult (45 minuten plus 15 minuten administratietijd): € 105, –

Wanneer u een onderzoek of behandeling minimaal 24 uur van tevoren afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij een niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraak wordt € 50, – in rekening gebracht.

Voor meer praktische informatie, klik hier.


Over mij

In mijn werk richt ik mij op de leeftijdsgroep van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De hulpvraag van het kind of jongere en zijn of haar ouders is voor mij het vertrekpunt. Mijn behandelingen vinden plaats in een veilige sfeer, waarbij ik aansluit bij de belevingswereld van kind, jongere of jongvolwassene. Voor mij zijn een persoonlijke benadering, openheid in het contact en kwaliteit belangrijk.
Wat mij in mijn werk telkens weer raakt, is het vermogen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen om op een creatieve manier oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die ze op hun weg tegenkomen. Het is een voorrecht om hen op die weg korte tijd te mogen begeleiden.

Na mijn studie Kinder- en Jeugdpsychologie heb ik een postdoctoraal opleidingstraject gevolgd tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / GZ-psycholoog en tot EMDR Europe Practitioner.

Ik ben geregistreerd in het BIG-register, waarmee ik voldoe aan de door de overheid vastgelegde kwaliteitseisen. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Daarnaast toets ik mijn handelen structureel in intervisiegroepen met medeprofessionals.

KvK 54011817
AGB-code praktijk 94066224
AGB-code zorgverlener 94008711
GZ-psycholoog (29933553125)
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (10508)
EMDR Practitioner (VEN 34822)

Contact
Neem gerust contact op als u zich afvraagt of u met uw hulpvraag bij mij op de juiste plaats bent.

Aanmelden kan telefonisch of via e-mail.

Telefoon: 06 – 10719971
Mail: praktijkbrouwer@gmail.com
Website: www.praktijkhenriettebrouwer.nl
Locatie: centrum Leiden

Henriëtte Brouwer
GZ-psycholoog / Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / EMDR practitioner